Revalidatie

Bij Koopman Oefentherapie kunt u zeer goed revalideren waarbij u tijdens het complete proces volgens de nieuwste behandelinzichten wordt geholpen. Veel operaties en medische ingrepen worden door therapeuten al jaren hetzelfde gedaan, terwijl er vanuit nieuwe literatuur betere interventies worden ontwikkelt. Koopman Oefentherapie past nieuwe inzichten direct toe wat uw revalidatieproces bevorderd.